Chức năng: Đo nhiệt độ cơ thể

Tầm nhiệt độ đo: 32 ~ 42.9 độ C

Vị trí đo: Không cách quá 2.5 cm để đo được chính xác nhất

Loại pin: 2 pin AAA

Mã code: 2748002

_______________________________________

Thông tin liên hệ:

       

Sản phẩm liên quan